LiveNews.cz Новости Чехии

Добавить свою новость
Список мест, где запрещено распивать алкогольные напитки в Праге
11.09.2015

Список мест, где запрещено распивать алкогольные напитки в Праге

Список мест, где запрещено распивать алкогольные напитки в Праге

Městská část 

Veřejné prostranství nebo jeho části 

Praha 1 

Nám. a ulice 

1. 28. ŘÍJNA
2. BETLÉMSKÉ NÁM. 3. DLOUHÁ
4. DUŠNÍ 

5. HAŠTALSKÁ
6. HAVELSKÁ
7. HAVLÍČKOVA – před Masarykovým nádražím 8. HRADČANSKÉ NÁM.
9. JAKUBSKÁ 

10. JUNGMANNOVO NÁM. 11. KOZÍ
12. KŘEMENCOVA
13. MALÁ ŠTUPARTSKÁ 14. MASNÁ 

15. MICHALSKÁ
16. MIKULÁŠSKÁ
17. NA FLORENCI – před Masarykovým nádražím
18. NA KAMPĚ
19. NA PERŠTÝNĚ
20. NA PŘÍKOPĚ
21. NA STRUZE
22. NÁM. REPUBLIKY
23. NÁRODNÍ
24. Prostor při ústí ulice V CELNICI na NÁM. REPUBLIKY
25. Prostor v křížení ulic VĚZEŇSKÁ, DUŠNÍ, V KOLKOVNĚ
26. Prostor v křížení ulic VODIČKOVA a JUNGMANNOVA
27. Prostor v křížení ulice HAVELSKÉ a HAVELSKÉ ULIČKY
28. Prostor ve střetu ulic DLOUHÁ, V KOLKOVNĚ, KOZÍ
29.Prostor ve střetu ulic HAŠTALSKÁ, VĚZEŇSKÁ, U OBECNÍHO 

DVORA, KOZÍ
30.Prostranství u Národního divadla a Nové scény, včetně prostoru 

mezi ulicemi DIVADELNÍ, OSTROVNÍ A NÁRODNÍ 

Národního divadla) 

 1. PŠTROSSOVA 
 2. RYBNÁ 
 3. RYTÍŘSKÁ 
 4. SENOVÁŽNÉ NÁM. 
 5. STAROMĚSTSKÉ NÁM. 
 6. ŠTUPARTSKÁ 
 7. UHELNÝ TRH 
 8. V KOLKOVNĚ 
 9. VÁCLAVSKÉ NÁM. 

Parky a ostatní veřejná zeleň 

(piazzeta 

40. Čelakovského sady
41.Františkánská zahrada včetně všech vstupů, ohraničená VÁCLAVSKÝM 

NÁM., JUNGMANNOVÝM NÁM. a ulicemi VODIČKOV A 

a JUNGMANNOVA
42.Komplex zahrad na vrchu Petříně (Seminářská zahrada, Lobkovická 

zahrada, Strahovská zahrada, Růžový sad, Petřínský sad, zahrada 

Nebozízek)
43. Park na Hradčanském nám. 44. Park u Krannerovy kašny 

45. Park v ulici LANNOVA 46. Park na KLÁROVĚ
47. Slovanský ostrov
48. Střelecký ostrov 

49. Vojanovy sady
50. Vrchlického sady
51. Zahrada u kostela sv. Michala v Jirchářích – pozemek parc. č. 867, 

k. ú. Nové Město 

Obchodní centra 

52.Prostor za obchodním domem Tesco, mezi ulicemi CHARVÁTOVA a SPÁLENÁ 

53.Prostor za obchodním domem Kotva (od Burzovního paláce po ulici KRÁLODVORSKÁ)

Praha 2 

Nám. a ulice 

1. FRANCOUZSKÁ – od NÁM. MÍRU po ulici ZÁHŘEBSKOU 2. JUGOSLÁVSKÁ mezi LEGEROVOU a BĚLEHRADSKOU 3. KARLOVO NÁM.
4. NÁM. I. P. PAVLOVA 

5. NÁM. MÍRU
6. NÁM. POD EMAUZY
7. PALACKÉHO NÁM.
8. POD SLOVANY
9. PODSKALSKÁ od ulice DŘEVNÁ po ulici NA HROBCI 

10. TROJICKÁ
11. TYLOVO NÁM. 

Obchodní centra 

12. Prostranství u supermarketu Lidl v ulici NA SLUPI mezi ulicí HORSKOU a OSTRČILOVÝM NÁM. 

Parky a ostatní veřejná zeleň 

13.Stráň ohraničená ulicemi BĚLEHRADSKÁ, LUBLAŇSKÁ a předmostím Nuselského mostu, proti supermarketu Billa, BĚLEHRADSKÁ 350/50 

14. ZÍTKOVY SADY 

Praha 3 

Nám. a ulice 

1. BASILEJSKÉ NÁM.
2. BISKUPCOVA mezi ulicemi JANA ŽELIVSKÉHO a NA VÁPENCE 3. HAVLÍČKOVO NÁM.
4. HOLLAROVO NÁM.
5. KOSTNICKÉ NÁM.
6. NÁM. BARIKÁD
7. NÁM. JIŘÍHO Z LOBKOVIC
8. NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD
9. PROKOPOVO NÁM. 

10. SLADKOVSKÉHO NÁM.
11. ŠKROUPOVO NÁM.
12. VINOHRADSKÁ, prostranství podél zdi Olšanských hřbitovů 13. ŽIŽKOVO NÁM. 

Parky a ostatní veřejná zeleň 

14.Park mezi ulicemi OLŠANSKÁ, KE KAPSLOVNĚ a JANA ŽELIVSKÉHO 

15. Zeleň v ulici OSIKOVÁ a POD LIPAMI
16. Zeleň (vnitroblok Bezovka) ohraničená ulicemi ONDŘÍČKOVA, 

TÁBORITSKÁ, KUBELÍKOVA, BOŘIVOJOVA včetně podloubí domů 

č. 733, 725, 717 a 703 

Vnitrobloky 

17. Vnitroblok JESENIOVA, OSTROMEČSKÁ, ROHÁČOVA A BLAHOSLAVOVA

Praha 4 

Nám. a ulice 

1. BARTOŠKOVA
2. BĚLČICKÁ
3. BRANICKÁ
4. BRANICKÉ NÁM. 5. HLAVNÍ 

6. JASNÁ I.
7. JÍLOVSKÁ 8. JIŽNÍ NÁM. 9. KE KRČI 

10. KLOBOUČNICKÁ
11. MENDÍKŮ
12. MICHELSKÁ
13. NAD LESNÍM DIVADLEM 14. NÁM. BRATŘÍ SYNKŮ 15. NÁM. GEN. KUTLVAŠRA 16. NÁM. HRDINŮ 

17. NOVODVORSKÁ, včetně prostranství před Novodvorská 

18. NUSELSKÁ
19. OLBRACHTOVA
20. Prostranství ohraničené ulicemi POD 

Kulturním centrem

PRAMENEM, JAURISOVA, JIVENSKÁ, K PODJEZDU, NUSELSKÁ, KLOBOUČNICKÁ 

21. POD VYŠEHRADEM 22. PODLE KAČEROVA 23. ROZTYLSKÉ NÁM. 24. SEVEROZÁPADNÍ I 25. ŠTÚROVA 

26. Prostranství před Thomayerovou nemocnicí, ulice THOMAYEROVA a VÍDEŇSKÁ 

27. ROZTYLSKÉ NÁM. 28. ÚDOLNÍ
29. V ŠTÍHLÁCH
30. VAVŘENOVA 

Obchodní centra 

31.Nákupní centrum Albert, ulice ŠTÚROVA a prostranství kolem ulice 

SLÁDKOVIČOVA a HURBANOVA 

32. Nákupní centrum Arkády a okolí 

na křižovatce ulic HVĚZDOV A 

a NA PANKRÁCI
33.Obchodní centrum DBK Praha, prostranství ohraničené ulicemi 

POLÁČKOVA, OLBRACHTOVA, ANTALA STAŠKA a BUDĚJOVICKÁ (včetně prostranství nadzemního podlaží stanice metra Budějovická) 

34.Prostranství u supermarketu Albert ohraničené ulicemi BUDĚJOVICKÁ, VYSKOČILOVA, JEŠETICKÁ, VOKÁČOVA 

35. Prostranství u obchodu Žabka, NUSELSKÁ č. 1295
36.Prostranství před nákupním centrem a domem služeb ohraničené ulicemi 

MĚCHENICKÁ, ZVÁNOVICKÁ a STŘÍMELICKÁ
37.Prostranství před obchodním centrem ohraničené ulicemi ANTALA 

STAŠKA, NA STRŽI a HUDEČKOVA
38. Prostranství před supermarketem Albert, ulice HLAVNÍ
39. Prostranství před supermarketem Kaufland, ulice U PLYNÁRNY
40. Prostranství u nákupního centra v ulici NA ÚLEHLÍ
41. Prostranství u supermarketu Penny, ulice CHOCERADSKÁ
42.Prostranství u supermarketu před informačním centrem mezi ulicemi 

BRANICKÁ a KE KRČI
43. Prostranství u supermarketu v ulici ZÁLESÍ 

Parky a ostatní veřejná zeleň 

44. Alšovy sady
45. Jiráskovy sady
46. Mikropark Rybářská
47. Mikropark U Křížku
48. Mikropark Branická
49. Mikropark V Štíhlách
50. Mikropark Štúrova
51. Mikropark Nad Koupadly
52. Mikropark Halasova
53. Mikropark Pujmanové
54. Mikropark Na Chodovci
55. Mikropark U Družstva Ideál
56. Mikropark Horáčkova
57. Mikropark Němčická
58. Mikropark Pod Jiráskovou čtvrtí
59. Mikropark Na Lysinách
60. Mikropark Humpolecká
61. Mikropark Na Květnici
62. Mikropark Panuškova
63. Mikropark Pacovská
64. Mikropark Podolská
65. Mikropark Věkova
66. Mikropark Nad Lesním divadlem (OC Plaza Novodvorská)
67.Park Humpolecká I. a II., v ulicích HUMPOLECKÁ, BYSTŘICKÁ 

a PACOVSKÁ 

mezi ulicemi NAD VINNÝM POTOKEM, TÝMLOV A 69. Park kolem Krčského hřbitova, ulice KRČSKÁ a NA STRŽI 

68. Park Kapitol a MAGISTRŮ

70. Park Madelonka,
71. Park mezi ulicemi HALASOVA a KRČSKÁ (za poliklinikou) 72. Park Na Fidlovačce
73. Park Na Slepičárně v ulici NA TOPOLCE
74. Park ohraničený ulicemi SEDLČANSKÁ, 

a BUDĚJOVICKÁ
75. Park Roztylské sady
76. Park Třešňovka ulici Na Chodovci
77. Park u kostela sv. Michala,
78. Park u kostela sv. Pankráce
79.Park u křižovatky ulic NAD KOUPADLY, NAD ZÁTIŠÍM 

a U VODOTOKU
80. Park v ulici MICHELSKÁ, NUSELSKÁ a U PLYNÁRNY 81. Park v ulici ZELENÝ PRUH a NA DOBEŠCE
82. Sady Jezerka 

KRUMLOVSKÁ

Praha 5 

Nám. a ulice 

1. ARBESOVO NÁM.
2. CHAPLINOVO NÁM.
3. Křižovatka ulic POD ŽVAHOVEM a NA ŽVAHOVĚ
4. MOZARTOVA
5. NÁDRAŽNÍ
6. NÁM. KINSKÝCH
7. Pěší zóna Anděl od ulice PLZEŇSKÁ po ulici BOZDĚCHOVA
8. PLZEŇSKÁ ulice až ke křižovatce s ulicí MUSÍLKOVA
9. Prostor mezi ulicemi RADLICKÁ, ZA ŽENSKÝMI DOMOVY , 

NÁDRAŽNÍ a PLZEŇSKÁ
10.Prostranství před Village Cinemas, ohraničené ulicemi PLZEŇSKÁ, 

STROUPEŽNICKÉHO, KARLA ENGLIŠE a RADLICKÁ 11. ŠTEFÁNIKOVA ULICE
12. TILLEHO NÁM.
13. TRNKOVO NÁM. 

14. Pěší zóna mezi TRNKOVO NÁM. a TILLEHO NÁM. 15. ÚJEZD 

Obchodní centra 

16. Prostranství u obchodního centra Nové Butovice, RADLICKÁ 117 17. Prostranství u obchodního centra Nový Smíchov, PLZEŇSKÁ 233/8 

Parky a ostatní zeleň 

18. DIENZENHOFEROVY SADY 19. Husovy sady
20. Klamovka
21. NÁM. 14. ŘÍJNA 

22. Park mezi ulicemi BOCHOVSKÁ a KOHOUTOVÝCH 23. Park Mrázovka
24. Park Na Skalce
25. Park Portheimka (ŠTEFÁNIKOVA/MATOUŠOVA) 26. Park Předpolí Dětského ostrova 

27. Park Sacre Coeur (HOLEČKOVA/KARTOUZSKÁ) 

28. Park Santoška
29. Park U Smíchovského nádraží

Praha 6 

Nám. a ulice 

1. Prostranství ohraničené ulicemi CIOLKOVSKÉHO, VLASTINA a ŽUKOVSKÉHO 

 1. K ČERVENÉMU VRCHU – prostranství mezi domy VOKOVICKÁ č. 679 a K ČERVENÉMU VRCHU 678 
 2. MATĚJSKÁ, v prostoru sportovního areálu Baba 
 3. NA DIONÝSCE, v podloubí 

5. NA OSTROHU (slepý úsek komunikace u zříceniny Baba)
6.NA ROZDÍLU – prostranství mezi ulicemi NA ROZDÍLU, 

NA DLOUHÉM LÁNU a ZAVADILOVA
7. NÁM. NA SANTINCE
8. PODBABSKÁ, před č. 2
9. PODBABSKÁ, prostranství u hotelu Crowne Plaza
10. Prostor v křížení ulic STUDENTSKÁ A TECHNICKÁ, v okolí Národní 

technické knihovny 

 1. Prostranství ohraničené ulicemi WUCHTERLOVA, KAFKOVA 

a KYJEVSKÁ 

 1. RADIMOVA, v okolí rybníka u nemovitosti č. 447 
 2. VÍTĚZNÉ NÁM. 
 3. ZELENÁ, v podloubí 

Obchodní centra 

15. Prostranství u obchodního centra vymezené ulicemi OSTROVSKÁ, NA PÍSKÁCH, NA VINIČNÍCH HORÁCH a NA HANSPAULCE 

 1. Prostranství u obchodního centra vymezené ulicemi U MATĚJE 

a ŠÁRECKÁ 

 1. Prostranství u supermarketu Billa vulici JUGOSLÁVSKÝCH 

PARTYZÁNŮ

 1. Prostranství u supermarketu Billa v ulici ŽUKOVSKÉHO 
 2. Prostranství u supermarketu Billa ohraničené ulicemi NA PETŘINÁCH, 

BRUNCLÍKOVA a BUBENÍČKOVA 

 1. Prostranství u supermarketu Billa ohraničené ulicemi EVROPSKÁ, 

AFRICKÁ a NIGERIJSKÁ 

 1. Prostranství u diskontní prodejny Norma ohraničené ulicemi 

NA PETŘINÁCH, NA VĚTRNÍKU a NA VĚTRU 

 1. Prostranství kolem obchodního centra Kaufland – ulice PODBABSKÁ 

Parky a ostatní zeleň 

23. Park Charlotty Masarykové
24. Park mezi ulicemi JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ a NÁRODNÍ 

OBRANY
25. Park na BACHMAČSKÉM NÁM.
26. Park NA ČIHADLE
27. Park na FLEMINGOVĚ NÁM.
28. Park na LOTYŠSKÉM NÁM.
29. Park na NÁM. INTERBRIGÁDY
30. Park v ulici POD MARJÁNKOU, u nemovitosti č. 1906 

31. Park Královka
32. Park Moravanů x Slezanů
33. Park U Břevnovského kláštera
34. Park U Kaštanu
35. Park Skupova
Vnitrobloky
36. BŘEVNOVSKÁ – BĚLOHORSKÁ - PATOČKOVA

Praha 7

Nám. a ulice 

1. JATEČNÍ – mezi ulicemi OSADNÍ a JANKOVCOVA
2. LETENSKÉ NÁM.
3. NA MANINÁCH - mezi ulicemi DĚLNICKÁ a JATEČNÍ 4. ORTENOVO NÁM. – včetně parku
5. ŘEZÁČOVO NÁM.
6. STROSSMAYEROVO NÁM.
7. TUSAROVA - mezi ulicemi OSADNÍ a JANKOVCOVA 8. U VÝSTAVIŠTĚ – prostranství vně areálu Výstaviště
9. V HÁJI – mezi ulicemi DĚLNICKÁ a JATEČNÍ 

Parky a ostatní veřejná zeleň 

10. BUBENSKÉ NÁBŘ. – náplavka
11. Parčík u Sv. Klimenta
12. Park PLYNÁRNÍ – roh PLYNÁRNÍ a RAJSKÁ
13. Park TUSAROVA
14. Park u Lighthousu – ohraničený ulicemi JATEČNÍ, 

JANKOVCOVA, 

DĚLNICKÁ a LIBEŇSKÝ MOST
15. Zeleň mezi ulicemi JABLONSKÉHO, PLYNÁRNÍ, ŽELEZNIČÁŘŮ
16. Zeleň mezi ulicemi TOVÁRNÍ a DĚLNICKÁ
17. Zeleň před Veletržním palácem
18. Zeleň u HLÁVKOV A MOSTU včetně přilehlého prostranství
19. Parčík u kostela Sv. Antonína
20. Zeleň u stanice metra Nádraží Holešovice
21. Zeleň a přilehlé prostranství mezi stanicí metra Vltavská a nádražím Praha - 

Bubny
22. Zeleň v ulici ZA VIADUKTEM
23.Zeleň vtrianglu ulic VELETRŽNÍ a STROJNICKÁ a DUKELSKÝCH 

HRDINŮ
24. Zeleň v zástavbě v ulici U SPARTY
25. Zeleň v ulici STROJNICKÁ – mezi ulicemi BUBENSKÁ 

a DUKELSKÝCH HRDINŮ 

Obchodní centra 

26. ARGENTINSKÁ – parkoviště před nákupním centrem
27. Prostranství u supermarketu Albert na rohu ulic SCHNIRCHOV A 

a VELETRŽNÍ 

Vnitrobloky 

28. U PERGAMENKY – U VODY – VARHULÍKOVÉ (včetně parkové plochy v ulici U VODY)

Praha 8 

Nám. a ulice 

1. Prostranství s lavičkami mezi ul. BUDÍNOVA, BULOVKAa ZENKLOVA 

 1. BUREŠOVA 1661/2, prostranství u kulturního domu Ládví 
 2. ČIMICKÁ – v okolí zastávky autobusu Sídliště Čimice 
 3. ČIMICKÁ - prostranství před plaveckým bazénem Šutka a v okolí 

zastávky autobusu Pod Čimickým Hájem 

 1. ĎÁBLICKÁ, K ZAHRADNICTVÍ – v okolí zastávky tramvaje Sídliště 

Ďáblice a parkoviště u Ďáblického hřbitova 

 1. ELSNICOVO NÁM. 
 2. KARLÍNSKÉ NÁM. 
 3. KOBYLISKÉ NÁM. - zastávky MHD, ohraničeno ulicemi 

POD KYNCLOVOU, UZAVŘENÁ, NAD ZÁLOŽNOU, U DĚTSKÉHO DOMOVA a NA PĚŠINÁCH, prostor před Salesiánským centrem (KOBYLISKÉ NÁM. č. 640) 

 1. KŘIŽÍKOVA - Autobusové nádraží Florenc a v okolí vstupů na nádraží Florenc 
 2. LUDMILINA 
 3. LYČKOVO NÁM. 
 4. MOLÁKOVA 
 5. NÁM. BOHUMILA HRABALA 
 6. NÁM. DR. HOLÉHO 
 7. NÁM. STARÉ BOHNICE 
 8. POD SÍDLIŠTĚM, KLAPKOVA - v okolí zastávky tramvaje Kobylisy 
 9. Prostranství mezi ul. ROHANSKÉ NÁBŘ., VOCTÁŘOVA a tokem 

Vltavy

 1. SOKOLOVSKÁ – u vstupů do metra Invalidovna 
 2. SOKOLOVSKÁ, KE ŠTVANICI, ZA POŘÍČSKOU BRÁNOU, 

KŘIŽÍKOVA – prostranství kolem metra Florenc včetně vstupů do metra 

a zastávek MHD 

 1. ŠIMŮNKOVA 
 2. TĚŠÍNSKÁ 600/4, prostranství u kulturního domu Krakov (pěší zóna) 
 3. THÁMOVA 
 4. Prostranství před Finančním úřadem Prahy 8, TROJSKÁ č. 13a 
 5. TROUSILOVA – prostranství před kulturním domem Severka 
 6. Prostranství před Disko klubem Fleapit, NON-STOP, TŘEBORADICKÁ 

č. 53 

 1. U METEORU 
 2. U SYNAGOGY 
 3. UZAVŘENÁ, NAD ZÁLOŽNOU, U DĚTSKÉHO DOMOVA, 

NA PĚŠINÁCH 

 1. VOJENOVA 
 2. ZENKLOV A od křižovatky ulic U METEORU, STEJSKALOV A, 

ZENKLOV A do křižovatky ulic PRIMÁTORSKÁ, ZENKLOV A, 

U ROKYTKY 

 1. Úsek u ul. ZENKLOVA č. 846/195 (Misionářky lásky), po obou stranách 

komunikace

 1. Prostranství před sportovním a kulturním centrem, ul. NEKVASILOVA 

č. 652/2 

 1. Prostranství před Muzeem hl. m. Prahy, ul. NA POŘÍČÍ č. 52
 2.  Prostranství před sportovním centrem, ul. U SLUNCOVÉ č. 624/27  
 3. Prostranství před divadlem Karla Hackera, ul. KLAPKOVA č. 3/26

 4. Prostranství před Divadlem Pod Palmovkou, ul. ZENKLOV A č. 566/34 
 5.  Prostranství před Hudebním divadlem Karlín, ul. KŘIŽÍKOV A č. 283/10 
 6. BUREŠOV A - Fitness park u domu s pečovatelskou službou BUREŠOVA č. 1151/12
 7. CAFOURKOVA - za domem č. 526/13
  40. HANOUŠKOVA - za domem č. 544/10
  41. CHVATĚRUBSKÁ - za domem č. 351/16
  42. KRYNICKÁ - naproti vchodu č. 505/29
  43. KUBÍKOVA- za domem č. 1176/1
  44. LEHNICKÁ - za domem ul. VRATISLAVSKÁ č. 398/2
  45. LODŽSKÁ – u křižovatky s ul. KATOVICKÁ
  46. MOLÁKOV A – u domu č. 592/20
  47. OKAŘSKÁ - u domu č. 339/15
  48. OUHOLICKÁ - u dětského hřiště Ouholická
  49. RATIBOŘSKÁ - u domu č. 752/30
  50. ŘEŠOVSKÁ - vedle domu ul. ZELENOHORSKÁ č. 489/2
  51. TAUSSIGOVA - CHABAŘOVICKÁ (u jezírka): u ZŠ Taussigova 

52. TŘEBORADICKÁ (Sokolníky) - ÚDH Třeboradická
53. Prostranství před č. 674/48 v ul. NA HRANICÍCH před domovem 

důchodců
54. Prostranství před č. 1698/1 v ul. KUBÍKOVA před domovem důchodců 55. Prostranství před č. 1194/4 v ul. RAJMONOVA před budovou stacionáře 56. Prostranství před č. 336/2C v ul. PERNEROVA před Azylovým domem 

Sv. Terezie
57. Prostranství okolo č. 484/2 v ul. MAZURSKÁ v okolí polikliniky 

Mazurská
58. Prostranství před č. 1600/5 v ul. ŠIMŮNKOVA před Gerontologickým 

centrem
59. Prostranství před č. 67/2 v ul. NA BULOVCE před nemocnicí Bulovka 60. Prostranství před č. 1027/19 v ul. MIROVICKÁ před domovem důchodců 61. Prostranství před č. 1764/2 v ul. ČUMPELÍKOVA před poliklinikou 

Čumpelíkova
62. Prostranství před Muzeem hl. m. Prahy, NA POŘÍČÍ č. 1554/52 

Obchodní centra 

63. Areál Draháň - ČIMICKÁ 780/61
64. Areál Krakov - HNĚZDENSKÁ 595/1, 598/3
65. Areál Ládví - BUREŠOVA 1660/1, 1658, 1659
66. Areál Nisa – KRYNICKÁ 31
67. Areál Odra - LODŽSKÁ 399/26
68. Areál Visla - ZHOŘELECKÁ 514/2
69. Prostranství před supermarketem Albert - TROUSILOVA 1031/2 70.Prostranství před supermarketem Albert - U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 63/2
71. Prostranství před supermarketem Billa – NA HRÁZI 4
72. Prostranství před supermarketem Kaufland - STŘELNIČNÁ 2270/46
73. Prostranství před supermarketem Kaufland, ulice VOCTÁŘOVA 

74.Prostranství před supermarketem Lidl - LODŽSKÁ č. 30, ČIMICKÁ č. 43 

 1. Prostranství před supermarketem Penny, ulice MAŠKOVA 
 2. Prostranství u nákupního centra ŠIMŮNKOV A č. 1625/1 
 3. Prostranství okolo supermarketu Penny Market, 

ul. HNĚZDENSKÁ č. 658/8 

 1. Prostranství okolo supermarketu Albert, ul. KŘIŽÍKOVA č. 2113/44 
 2. Prostranství okolo supermarketu Albert, ul. SOKOLOVSKÁ č. 394/17 
 3. Prostranství okolo supermarketu Albert, ul. STŘELNIČNÁ č. 1660/31 
 4. Prostranství okolo supermarketu Albert, ul. MOLÁKOVA č. 578/614 
 5. Prostranství okolo supermarketu Albert, ul. K LÁDVÍ č. 344/4 
 6. Prostranství okolo supermarketu Albert, ul. KLAPKOVA č. 26/3 
 7. Prostranství okolo supermarketu Billa, ul. SOKOLOVSKÁ č. 69/14 
 8. Prostranství okolo supermarketu Billa, ul. LODŽSKÁ č. 808/24 
 9. Areál Severka ul. TROUSILOV A č. 1031/2 
 10. Areál Šutka - ul. ČIMICKÁ prostranství před č. 442/3, 443/35, 446/37 
 11. Areál Čumpelíkova, prostranství okolo ul.ČUMPELÍKOV A č. 1222/6 
 12. prostranství u provozovny v ul. SOKOLOVSKÁ č. 1853/153 
 1. prostranství u provozovny v ul. 
 2. prostranství u provozovny v ul. 
 3. prostranství u provozovny v ul. 
 4. prostranství u provozovny v ul. 
 5. prostranství u provozovny v ul. 
 6. prostranství u provozovny v ul. 
 7. prostranství u provozovny v ul. 
 8. prostranství u provozovny v ul. 
 9. prostranství u provozovny v ul. 

99. prostranství u provozovny v ul. SOKOLOVSKÁ č. 551/131 SOKOLOVSKÁ č. 530/210 SOKOLOVSKÁ č. 93 SOKOLOVSKÁ č. 1280/80 SOKOLOVSKÁ č. 85/6 SOKOLOVSKÁ č. 87/95 BATLIČKOVA č. 1971 ŠALDOV A č. 466/34 ŠALDOV A č. 431/22 ŠALDOVA č. 406/28 

100. prostranství u provozovny v ul. KŘIŽÍKOVA č. 435/11l
101. prostranství u provozovny v ul. KŘIŽÍKOVA č. 530/28
102. prostranství u provozovny v ul. KŘIŽÍKOVA č. 163/33
103. prostranství u provozovny v ul. KOLÁROVA č. 190/12
104. prostranství u provozovny v ul. VÍTKOVA č. 318/1
105. prostranství u provozovny v ul. CHABAŘOVICKÁ č. 1327/13 

106. prostranství u provozovny v ul. CHABAŘOVICKÁ č. 1326/25 

107. prostranství u provozovny v ul. RAJMONOVA č. 1203/6 

108. prostranství u provozovny v ul. HLAVÁČOVA č. 1159/12 

109. prostranství u provozovny v ul. VACÍNOVA č. 396/5
110. prostranství u provozovny v ul. HNĚZDENSKÁ č. 557/28 

111. prostranství u provozovny v ul. NOVÁKOVÝCH č. 858/27 

112. prostranství u provozovny v ul. KARLÍNSKÉ NÁM. č. 156/2 

113. prostranství u provozovny v ul. NAD ŠUTKOU č. 503/9 

114. prostranství u provozovny v ul. ZENKLOVA č. 162/220 

115. prostranství u provozovny v ul. ZENKLOVA č. 57/238 

116. prostranství u provozovny v ul. ZENKLOVA č. 437/88 

117. prostranství u provozovny v ul. ZENKLOVA č. 1545/39 

118. prostranství u provozovny v ul. ZENKLOVA č. 633/141 

119. prostranství u provozovny v ul. ZENKLOVA č. 27 

120. prostranství u provozovny v ul. KLAPKOVA č. 160/63 

121. prostranství u provozovny v ul. KLAPKOVA č. 1778/47

122. prostranství u provozovny v ul. KLAPKOVA č. 161/35 123. prostranství u provozovny v ul. KLAPKOVA č. 40/3
124. prostranství u provozovny v ul. TANVALDSKÁ č. 1335/9 125. prostranství u provozovny v ul. STŘEKOVSKÁ č. 1342/10 126. prostranství u provozovny v ul. DAVÍDKOVA č. 63 

127. prostranství u provozovny v ul. ZELENOHORSKÁ č. 480 128. prostranství u provozovny v ul. ZELENOHORSKÁ č. 485/10 129. prostranství u provozovny v ul. PODLIPNÉHO č. 997/2
130. prostranství u provozovny v ul. KONŠELSKÁ č. 532/10
131. prostranství u provozovny v ul. VE VRCHU č. 42/10
132. prostranství u provozovny v ul. NA DĚDINCE č. 917/13 133. prostranství u provozovny v ul. PRIMÁTORSKÁ č. 1830/51 134. prostranství u provozovny v ul. U LIBEŇSKÉHO 

PIVOVARU č. 1615/18
135. prostranství u provozovny v ul. HEJDUKOVA č. 374/2
136. prostranství u provozovny v ul. TŘEBORADICKÁ č. 1077/16 

Parky a ostatní veřejná zeleň 

 1. Thomayerovy sady, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU, U ČESKÝCH LODĚNIC, U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 
 2. Park Pod Korábem, Korábské schody 
 3. Park a lavičky naproti domu BÍNOVA č. 529/2 
 4. Park před hl. vchodem do psychiatrické léčebny ul. ÚSTAVNÍ 

před č. 91/7 

 1. Kaizlovy sady 
 2. Park v ulici NA KOPEČKU 
 3. Park pod Libeňským plynojemem a v ul. KE KOULI, V MEZIHOŘÍ 

a POD PLYNOJEMEM 

 1. Čimický háj 
 2. V elká skála 
 3. Kobyliskástřelnice 
 4. Park pod finančním úřadem (pod ul. NA DLÁŽDĚNCE) 
 5. Těšnov a přilehlé parkové prostory 
 6. Park za nákupním centrem Invalidovna 
 7. Park před nemocnicí Bulovka 
 8. Psí louka U Meteoru před budovou Úřadu městské části Praha 8 
 9. Psí louka Katovická naproti domu č. 402-404 
 10. Psí louka Ratibořská v blízkosti domu č. 754/26 
 11. Psí louka Ústavní u domu č. 413 
 12. Psí louka Invalidovna u č. 574/32 v ul. MOLÁKOVA 
 13. PsíloukaUJezírka,sídlištěĎáblice,ul.TAUSSIGOVA
 14. Psí louka Chvatěrubská za domem č. 366/28 

Vnitrobloky 

158. Vnitroblokmeziul.NAROKYTCEaULIBEŇSKÉHOPIVOVARU 

 1. Vnitroblok mezi ul. ČIMICKÁ, BUKOLSKÁ, LINDA VSKÁ 

a PODHAJSKÁ POLE 

 1. Vnitroblok u stanice metra Ládví, OHRANIČENÝ ul. BINAROVA, 

HLAVÁČOVA, KYSELOVA, OPÁLKOVA a STŘELNIČNÁ

161. Vnitroblok KYSELOVA - HRUBÉHO
162. VnitroblokTAUSSIGOVA-HLAVÁČOVA

Praha 9 

Nám. a ulice 

1. ČIHÁKOVA ULICE v úseku od ulice KOVÁŘSKÁ po ulici MATĚJKOVU 

 1. FREYOVA ULICE v úseku od ulic ČESKOMORAVSKÁ, 

PODĚBRADSKÁ po ulici POD HARFOU 

 1. KOVÁŘSKÁ ULICE 
 2. NÁM. OSN 
 3. NOVOVYSOČANSKÁ ULICE 
 4. U SKLÁDKY 
 5. Prostor před nádražím Praha Libeň 
 6. Prostor před nádražím Praha Vysočany 

Obchodní centra 

9. Prostranství před Herna barem Netopýr - VARNSDORFSKÁ č. 340
10. Prostranství před Herna barem U Huberta - LOVOSICKÁ č. 778
11. Prostranství u nákupního centra Albert v ČESKOMORAVSKÉ ulici
12. Prostranství u nákupního centra Albert v ulici POD HARFOU č. 938/933 13. Prostranství u nákupního centra Lidl v ulici U SMETANKY
14.Prostranství u nákupního centra OBI ohraničené ulicemi PROSECKÁ, 

ČAKOVICKÁ a LETŇANSKÁ
15.Prostranství u nákupního centra Penny mezi ulicemi LETŇANSKÁ 

a KBELSKÁ
16. Prostranství u nákupního centra Rokytka-Norma v SOKOLOVSKÉ ulici 17.Prostranství v okolí objektu VYSOČANSKÁ 556/65 Praha 9 - objekt 

Královka, prodejna Norma 

Parky a ostatní veřejná zeleň 

18. Park Podvinní ohraničený ulicemi SOKOLOVSKÁ, 

K MORA VINĚ, PODVINNÝ MLÝN, (vyjma ohraničeného prostoru psího hřiště) 

19. Park Přátelství ohraničený ulicemi JABLONECKÁ a LOVOSICKÁ 

KOVANECKÁ, a NA BŘEHU 

VYSOČANSKÁ, 

20.Veřejná zeleň mezi ulicemi SOKOLOVSKÁ a BASSOVA při nákupním centru Rokytka 

21.Veřejná zeleň vymezená ulicí SPOJOVACÍ až po hranici městské části Praha 9 s městskou částí Praha 3 

RUBEŠKA PROSECKÁ, 

Praha 10 

Nám. a ulice 

1. KUBÁNSKÉ NÁM.
2. NÁM. MEZI ZAHRÁDKAMI
3. NÁM. SVATOPLUKA ČECHA
4. Prostranství v okolí křížení ulic VRŠOVICKÁ a OBLOUKOVÁ
5. Prostranství v okolí křížení ulic ZA NÁVSÍ a ZÁBĚHLICKÁ
6. Prostranství před budovou KORUNNÍ 108
7. Prostranství v okolí tramvajové smyčky a zastávky MHD Nádraží Hostivař 

– mezi ulicemi PRŮMYSLOVÁ, PLUKOVNÍKA MRÁZE, POD STANICÍ 

a WEILOVA
8. JESENICKÁ – u točny autobusů při ulici V KORYTECH
9. Prostranství v okolí areálu registru vozidel, NAD VRŠOVSKOU HOROU 88/4

Obchodní centra 

10.Prostranství u centra Vinice ohraničené ulicemi NÁZOVSKÁ, NA PALOUKU, VINOHRADSKÁ a POČERNICKÁ 

11.Prostranství u fotbalového stadionu Slavie ohraničené ulicemi U SLAVIE, VLADIVOSTOCKÁ, oplocením ZŠ VLADIVOSTOCKÁ a sportovního areálu, POD ALTÁNEM 

12.Prostranství u nákupního centra Oáza ohraničené ulicemi KÁRANSKÁ, LIMUZSKÁ, POČERNICKÁ a BOŽECKÁ 

13.Prostranství u nákupního centra Tesco Skalka ohraničené ulicemi RABAKOVSKÁ, PŘETLUCKÁ, DÜREROVA, NA PADESÁTÉM, MICHELANGELOVA a železniční tratí

14.Prostranství u nákupního centra Topolová ohraničené části ulice JAHODOVÁ k domu č. 2889/42, oplocením areálu školy, oplocením areálu dopravního hřiště, ulicí KAPRAĎOVÁ a TOPOLOVÁ 

 1. Prostranství u nákupního centra u polikliniky Zahradní město ohraničené ulicemi U ZAHRADNÍHO MĚSTA, BŘEČŤANOVÁ, podél zdi hřbitova, přes ulici JAHODOVÁ, ulicí BLATOUCHOVÁ, JETELOVÁ, parkovou cestou okolo zdravotnického centra a ulicí OSTRUŽINOVÁ 
 2. Prostranství u obchodního centra Eden ohraničené ulicemi VRŠOVICKÁ, U SLA VIE, železniční tratí, oplocením tenisového KIRGIZSKÁ a ulicí ULJANOVSKÁ 
 1. Prostranství u supermarketu Albert v ul. V PŘEDPOLÍ 
 2. Prostranství u supermarketu Billa v ul. POČERNICKÁ 
 3. Prostranství u supermarketu Albert mezi ulicemi areálu, ulicí TUKLA TSKÁ a VRÁTKOVSKÁ
  20. Prostranství mezi supermarketem Albert v ul. GOYOVA a Sídlištěm Skalka, po ulice PŘETLUCKÁ a KŘENICKÁ 

Parky a ostatní veřejná zeleň 

21. Bezručovy sady ohraničené ulicemi FRANCOUZSKÁ a SLOVENSKÁ 

 1. Heroldovy sady ohraničené ulicemi KODAŇSKÁ, ESTONSKÁ, 

HEROLDOVY SADY, MOSKEVSKÁ, HOLANDSKÁ a NORSKÁ 

 1. Malešický park ohraničený ulicemi MALEŠICKÁ, BYDŽOVSKÉHO, KÁRANSKÁ, CERHENICKÁ, oplocením ZŠ NAD VODOVODEM, 

U KRBU, oplocením SOU U KRBU 

 1. Parčík Krymská ohraničený ulicemi MOSKEVSKÁ, KODAŇSKÁ 

a KRYMSKÁ 

 1. Parčík Rybalkova ohraničený ulicemi CHARKOVSKÁ, RYBALKOVA, 

NA KRÁLOVCE a zdí Havlíčkových sadů 

26.Park Gutova ohraničený ulicemi VOLŠINÁCH, U VESNY, GUTOVA, 

K RYBNÍČKŮM, V ZÁTOČCE, NOSICKÁ a SOLIDARITY
27.Park Na Vinici ohraničený ulicemi NA VÝSLUNÍ, RÉVOVÁ, 

ČERNOKOSTELECKÁ a NA PALOUKU
28. Park Radošovická ohraničený ulicemi PRŮBĚŽNÁ, RADOŠOVICKÁ 

a V KORYTECH
29.Park Rapid ohraničený ulicemi NAD PRIMASKOU, POD RAPIDEM 

a RUSKÁ

30. Park Solidarita ohraničený ulicemi ČERNOKOSTELECKÁ, TURNOVSKÉHO, BRIGÁDNÍKŮ a SOLIDARITY 

31. Park Třebešín ohraničený ulicemi NA TŘEBEŠÍNĚ, NAD TŘEBEŠÍNEM III, NAD TŘEBEŠÍNEM a NAD TŘEBEŠÍNEM I 32.Park u nádraží Praha Strašnice ohraničený ulicemi BENICKÁ, 

ČESTLICKÁ, železniční tratí a PITKOVICKÁ
33.Park u nádraží Praha Vršovice ohraničený ulicemi UKRAJINSKÁ, 

VRŠOVICKÁ, SÁMOVA a U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 

 1. Park V Úžlabině ohraničený ulicemi V ÚŽLABINĚ, BLATOVSKÁ, 

HOSTÝNSKÁ, oplocením ZŠ Hostýnská a NAD ÚŽLABINOU 

 1. Parková plocha mezi ulicemi ČERNOKOSTELECKÁ, LIMUZSKÁ 

a tramvajovou smyčkou 

 1. Park mezi ulicemi U HRANIC, NA HROUDĚ a U HRÁZE 
 2. Parčík mezi ulicemi BULHARSKÁ, ŽITOMÍRSKÁ a MEXICKÁ 
 3. Zeleň u křižovatky ulic ŽITOMÍRSKÁ a RUSKÁ 

Vnitrobloky 

39. Jakutská ohraničený ulicemi JAKUTSKÁ a VOLYŇSKÁ 

RUSKÁ, TULSKÁ, LITEVSKÁ, 

40.Karpatská ohraničený ulicemi BAJKALSKÁ, LITEVSKÁ, VRŠOVICKÁ 

a KARPATSKÁ
41. Kavkazská ohraničený ulicemi 

ARMÉNSKÁ, MOLDAVSKÁ, 

KAVKAZSKÁ a TOLSTÉHO
42.Konopišťská ohraničený ulicemi KONOPIŠŤSKÁ, BĚLOCERKEVSKÁ 

a DVACÁTÉHO OSMÉHO PLUKU
43. Murmanská ohraničený ulicemi RUSKÁ, MURMANSKÁ a LITEVSKÁ 

44. Vladivostocká ohraničený ulicemi VLADIVOSTOCKÁ a KARPATSKÁ 

VRŠOVICKÁ, LITEVSKÁ,

Praha 11 

Nám. a ulice 

1. JÍROVCOVO NÁM. 

 1. Prostranství ohraničené ulicemi MATÚŠKOVA, BRECHTOVA, 

DUBNOVA a HEKROVA 

 1. POŠEPNÉHO NÁM. 
 2. Prostranství ohraničené ulicemi OPATOVSKÁ, U MODRÉ ŠKOLY, 

KUPECKÉHO a ARKALYCKÁ 

 1. Prostranství ohraničené ulicemi ČERNOCKÉHO, KONSTANTINOVA, 

METODĚJOVA a OPATOVSKÁ 

 1. Prostranství ohraničené ulicemi KOSMICKÁ, ANNY DRABÍKOVÉ 

a ANEŽKY MALÉ 

 1. Prostranství ohraničené ulicemi MENDELOVA a KOSMICKÁ 
 1. 8. Prostranství ohraničené ulicemi OPATOVSKÁ, KOSMICKÁ a NÁM. KOSMONAUTŮ 
 2. Prostranství ohraničené ulicemi OPATOVSKÁ, a NOVOMESKÉHO 

10. ŠVANDRLÍKOVO NÁM.
11. Prostranství ohraničené ulicemi V PARKU a ROZTYLSKÁ 

Obchodní centra 

ARKALYCKÁ, JAŽLOVICKÁ 

12.Centrum Chodov, ohraničeno ulicemi BRNĚNSKÁ, POD CHODOVEM, U KUNRATICKÉHO LESA, ŠUSTOVA a HRÁSKÉHO 

13.Prostranství u nákupního centra CHRPA, KREJNICKÁ č. 2021, včetně okruhu 200 metrů od supermarketu Albert 

14. Prostranství u nákupního centra SLUNEČNICE, VOJTÍŠKOV A č. 1783, včetně okruhu 200 metrů od supermarketu Lidl 

15. Prostranství u supermarketu Norma, SULANSKÉHO č. 721 a 722, včetně okruhu 200 metrů od supermarketu 

16.Prostranství u supermarketu Billa, OPATOVSKÁ č. 1752, včetně okruhu 200 metrů od supermarketu 

17.Prostranství u supermarketu Tesco-expres, MENDELOVA č. 557, včetně okruhu 200 metrů od supermarketu 

Parky a ostatní veřejná zeleň 

18. Centrální park
19. Park u Chodovské tvrze 

Vnitrobloky 

20. MEJSTŘÍKOVA, KŘTINSKÁ, LETZLOVA 21. KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ, ŽENÍŠKOVA, 

MACHKOV A,HVIEZDOSLA VOV A
22. U CHODOVSKÉHO HŘBITOVA, ŠALOUNOVA, NAD OPATOVEM

Praha 12 

Nám. a ulice 

1. OBCHODNÍ NÁM.
2. SOFIJSKÉ NÁM.
3. K VLTAVĚ - prostranství před prodejními stánky 

Obchodní centra 

4. Prostranství u nákupního střediska Jasná (vymezeno DURYCHOVA, ZDISLAVICKÁ, PÍSNICKÁ a CÍLKOVA ) 

ulicemi 

5. Prostranství u nákupního střediska Labe (vymezeno ulicemi LHOTECKÁ, 

MAZANCOVA, MRÁČKOVA a KUTILOVA)
6. Prostranství u nákupního střediska Obzor 

(vymezeno ulicemi PAPÍRNÍKOVA, NOVODVORSKÁ a PAVLÍKOVA) 

 1. Prostranství u nákupního střediska Otava (vymezeno ulicemi ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU, PERTOLDOVA a BOROVANSKÁ) 
 2. Prostranství u nákupního střediska Sázava (vymezeno ulicemi NIKOLY VAPCAROVA, POLJANOVOVA, RILSKÁ a ANGELOVOVA) 

9.Prostranství u nákupního střediska Kaufland (vymezeno ulicemi ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU, LHOTECKÁ a MAZANCOVA) 

Parky a ostatní veřejná zeleň 

10. Park U Vlečky (vymezeno ulicí U VLEČKY železniční vlečkou)
11. Park Labe (vymezeno ulicemi DAŠKOVA, HASOVA A LHOTECKÁ) 12.Park u OBCHODNÍHO NÁM. u dětského hřiště (vymezeno ulicemi 

K VLTAVĚ a LEHÁROVA)
13.Park Cholupice (vymezeno ulicemi PODCHÝŠSKÁ, KE KÁLKU, 

RAŽICKÁ)
14.Park pod SOFIJSKÝM NÁM.M (vymezený ulicemi ČS. EXILU, 

GENERÁLA ŠIŠKY a PLOVDIVSKÁ) 15. Prostranství vymezené ulicemi 

KRUPNÁ, ZA SÍDLIŠTĚM, PALMETOVÁ, K NOUZOVU A NA POUSTKÁCH

Praha 13 

Nám. a ulice 

1. ŠOSTAKOVIČOVO NÁM.
2. Prostranství u metra Hůrka – cesta k Úřadu městské části Praha 13 3. SLUNEČNÍ NÁM. a okolí Úřadu městské části Praha 13
4. Rondo Lužiny
5. pěší zóna od Úřadu městské části Praha 13 k metru Nové Butovice 6. LÝSKOVA
7. KOCIÁNOVA
8. KOVÁŘOVA
9. SEZEMÍNSKÁ 

Obchodní centra 

10. OC Lužiny
11. OC Luka
12. OC na Velké Ohradě (Albert) 13. OC Stodůlky (Norma) 

Parky a ostatní veřejná zeleň 

14. Centrální park – s výjimkou bezprostředního okolí občerstvení v objektu sociálního vybavení 

 1. Panská zahrada 
 2. Údolí prameniště Motolského potoka 
 3. Sad ve Stodůlkách mezi ulicemi OISTRACHOVA a KLUKOVICKÁ 

Vnitrobloky 

18.Velká Ohrada - vnitroblok „A“ ohraničený ulicemi JANSKÉHO, KURZOVA a BOROVANSKÉHO 

19.Velká Ohrada - vnitroblok „B“ ohraničený ulicemi JANSKÉHO, KURZOVA, PŘECECHTĚLOVA a BOROVANSKÉHO 

20.Velká Ohrada - vnitroblok „C“ ohraničený ulicemi JANSKÉHO, KURZOVA, PŘECECHTĚLOVA 

21.Velká Ohrada - vnitroblok „D“ ohraničený ulicemi JANSKÉHO, KURZOVA, BOROVANSKÉHO A DRIMLOVA 

22.Velká Ohrada - vnitroblok „E“ ohraničený ulicemi KURZOVA, BOROVANSKÉHO, PŘECECHTĚLOVA a PRUSÍKOVA 

23.Velká Ohrada - vnitroblok „F“ ohraničený ulicemi JANSKÉHO, PŘECECHTĚLOVA, KURZOVA a PRUSÍKOVA 

24.Velká Ohrada - vnitroblok „G“ ohraničený ulicemi JANSKÉHO, 

BAŠTECKÉHO A DRIMLOVA
25. V elká Ohrada - vnitroblok „I“ ohraničený ulicemi 

PRUSÍKOV A, 

PŘECECHTĚLOVA, PAVROVSKÉHO a JANSKÉHO
26. Velká Ohrada - vnitroblok „H“ ohraničený ulicemi PAVROVSKÉHO, 

BAŠTECKÉHO, PRUSÍKOVAaPŘECECHTĚLOVA 

 1. Nové Butovice - vnitroblok ohraničený ulicemi FINGEROVA, OVČÍ 

HÁJEK, SUCHÝ VRŠEK 

 1. Nové Butovice - vnitroblok ohraničený ulicemi HUSNÍKOV A, 

V HŮRKÁCH, SUCHÝ VRŠEK 

29.Nové Butovice - vnitroblok ohraničený ulicemi VOLUTOVÁ, KODYMOVA, BĚHOUNKOVA 

 1. Nové Butovice - vnitroblok ohraničený ulicemi BĚHOUNKOV A, 

DOMINOVA, MEZI ŠKOLAMI 

 1. Nové Butovice - vnitroblok ohraničený ulicemi BLA TTNÉHO, 

BĚHOUNKOVA, NUŠLOVA A PETRŽÍLKOVA 

 1. Lužiny – vnitroblok HORÁKOVA, KETTNEROVA 
 2. Lužiny – vnitroblok U JEZERA 
 3. Lužiny – vnitroblok BRONZOVÁ 
 4. Lužiny – vnitroblok ZÁZVORKOVA 
 5. Lužiny – vnitroblok BÖHMOVA – MODRÁ 
 6. Lužiny – vnitroblok ZVONCOVITÁ 
 7. Lužiny – vnitroblok MOHYLOVÁ – PÍŠKOVA 
 8. Lužiny – vnitroblok BRDIČKOVA – AMFOROVÁ 
 9. Lužiny – vnitroblok BELLUŠOVA – NEÚSTUPNÉHO 
 10. Lužiny – vnitroblok TRÁVNÍČKOVA – FANTOVA 
 11. Stodůlky – vnitroblok VACKOVA 
 12. Stodůlky – vnitroblok HERANOVA – KÁLIKOVA 
 13. Stodůlky – vnitroblok HOSTINSKÉHO 
 14. Stodůlky – vnitroblok FLÖGLOVA 

Stodůlky – vnitroblok CHALABALOVA

Praha 14 

Nám. a ulice 

1. BRATŘÍ VENCLÍKŮ 1072 a 1073 (prostranství v okolí objektů Úřadu městské části Praha 14) 

 1. BRYKSOVA 
 2. DYGRÝNOVA 
 3. HLOUBĚTÍNSKÁ a MOCHOVSKÁ (prostranství v okolí pomníků) 
 4. KUČEROVA 
 5. Prostranství ohraničené ulicemi PODĚBRADSKÁ, CHVALSKÁ, 

KLÁNOVICKÁ a SOUSTRUŽNICKÁ 

 1. NÁM. PLUKOVNÍKA VLČKA 

Obchodní centra 

8. Prostranství (u nákupního centra Albert a ZŠ Bratří Venclíků) ohraničené ulicemi BROUMARSKÁ, CÍGLEROVA, BRATŘÍ VENCLÍKŮ, VLČKOVA, POSPÍCHALOVA a OCELKOVA 

Praha 15 

Nám. a ulice 

1. BOLOŇSKÁ (prostranství u kulturního domu Varta) 

 1. GOLFOVÁ, SÁŇKAŘSKÁ (prostranství v okolí objektů Úřadu městské 

části Praha 15) 

 1. HOSTIVAŘSKÁ, ŠVEHLOVA a PRŮMYSLOVÁ (okolí obchodů) 
 2. HOSTIVAŘSKÉ NÁM. 
 3. KOZINOVO NÁM. 
 4. MILÁNSKÁ, BOLOŇSKÁ a HORNOMĚCHOLUPSKÁ (prostranství 

v okolí objektů Úřadu městské části Praha 15) 

 1. Prostranství u objektu Centra sociálně ošetřovatelské pomoci v ulici 

JANOVSKÁ

 1. Prostranství u objektu Sociálně ošetřovatelské jednotky v ulici PARMSKÁ 
 2. TOULCŮV DVŮR, vymezeno ulicemi KUBÁTOVA a DOUPOVSKÁ 
 3. VERONSKÉ NÁM. 

Obchodní centra 

11.Prostranství u nákupního centra Albert vymezené ulicí MILÁNSKÁ a VERONSKÉ NÁM. 

12.Prostranství u nákupního centra Park Hostivař vymezené ulicemi ŠVEHLOVA a PRÁČSKÁ 

13. Prostranství u nákupního centra v ulici DOUPOVSKÁ
14.Prostranství u nákupního centra Varta vymezené ulicemi MILÁNSKÁ 

a RAVENSKÁ
15.Prostranství u obchodního domu Taškent vymezené ulicemi 

PLUKOVNÍKA MRÁZE a GERCENOVA 

Parky a ostatní veřejná zeleň 

16. NA PLÍSKAVĚ
17. U BRANEK
18.U objektů č. 1767/1, 1818/166, 1818/159, 1818/153, 1818/140, 1818/90, 

263/1, 264/1,2450/1,185/1, 1185/3, 523/14 a 512/1 v katastrálním území 

Hostivař
19. Senior park mezi Domem s pečovatelskou službou, JANOVSKÁ č. 486 

a Základní školou, VERONSKÉ NÁM. č. 391 

Vnitrobloky 

 1. 20. DOUPOVSKÁ a CHUDENICKÁ 21. MILÁNSKÁ a LIVORNSKÁ
  22. NA GROŠI a PRAŽSKÁ
  23. PRAŽSKÁ a U PRŮSEKU

Praha 16 

Nám. a ulice 

1. NÁM. OSVOBODITELŮ
2. Prostranství před hotelovým domem ohraničené ulicemi 

MATĚJOVSKÉHO, VÝPADOVÁ a linií oplocení pozemků drážního tělesa 3. Sídliště ohraničené ulicemi KARLICKÁ, TÝŘOVICKÁ a drážním tělesem 

Českých drah, a. s. 

Praha 17 

Nám. a ulice 

1. BENDOVA 1121/5 (prostranství v okolí objektu Úřadu městské části Praha 17) 

 1. MAKOVSKÉHO (prostranství po obou stranách ulice v úseku od křižovatky s ulicí BAZOVSKÉHO, po křižovatku s ulicí GALANDOV A) 
 2. ŠPANIELOVA 1280 (prostranství v okolí objektu Úřadu městské části Praha 17) 
 3. ŽALANSKÉHO 291/2b a 268/2 (prostranství v okolí objektu Úřadu městské části Praha 17) 

Obchodní centra 

5. Prostranství obchodní sítě Blatiny, ŠPANIELOVA 1124
6. Prostranství obchodní sítě Průhon, MAKOVSKÉHO 1219
7. Prostranství u obchodního domu OVUS, MAKOVSKÉHO 1329 a 1349, 

včetně zastávky MHD a prostoru pod mostní konstrukcí ulice SLÁNSKÁ
8. Prostranství u obchodního domu Billa, SKUTECKÉHO 49/3, včetně přilehlého parkoviště 

Parky a ostatní veřejná zeleň 

9. Mezi domy SOCHÁŇOVA č. 1128 a 1131,
10. Mezi domy SOCHÁŇOVA č. 1131 a 1134,
11. Před domem NEVANOVA č. 1034 – 1036,
12. Před domem NEVANOVA č. 1053 – 1055,
13. Před domem NEVANOVA č. 1063 – 1068,
14. Před domem ŠIMONOVA č. 1100 – 1101 – v ohybu ulic BAZOVSKÉHO 15. U štítové strany domu č. 1137 v ulici JIRÁNKOVA 

16. Za domem GALANDOVA č. 1239 – 1242,
17. Za domem VONDROUŠOVA č. 1207 – 1211
18. Za domem VONDROUŠOVA č. 1212 – 1218
19. Prostor okolí církevní stavby a parku s pietním místem, vymezený ulicemi 

KARLOVARSKÁ, ZLIČÍNSKÁ, ZBEČENSKÁ, ŘEPSKÁ

Praha 18 

Nám. a ulice 

1. BECHYŇSKÁ (prostranství v okolí objektu Úřadu městské části Praha 18) 2. Náměstí ohraničené ulicemi ŠUMPERSKÁ, RYCHNOVSKÁ 

a BLUDOVICKÁ 

Obchodní centra 

3. Areál BAHOK a ulice MÍSTECKÁ
4. Parkoviště u nákupního centra Penny, ohraničeno ulicemi RÝMAŘOVSKÁ

a HAVÍŘOVSKÁ 

Parky a ostatní veřejná zeleň 

5. Relaxační centrum u kaple, STARÁ NÁVES 

Vnitrobloky 

6. Mezi ulicemi
a BUKOVECKÁ 

CHLEBOVICKÁ, TUPOLEVOVA, VRATIMOVSKÁ 

Praha 19 

Nám. a ulice 

1. BAKOVSKÁ (v okruhu 100 m od objektů úřadů)
2. BOROVNICKÁ (v okruhu 100 m od objektů úřadů)
3. JABKENICKÁ
4. JILEMNICKÁ
5. KATUSICKÁ
6. LUŠTĚNICKÁ – hřiště u hotelu ERKO a v okruhu 100 m od hřiště 7. MLADOBOLESLAVSKÁ (v okruhu 100 m od objektů úřadů)
8. NOUZOVSKÉ NÁM.
9. NYMBURSKÁ 

10. Prostory v blízkosti železniční trati (do 100 m)
11. R
МЫ В СОЦСЕТЯХ
 

Мы в соцсетях

 
Все народные новости
Добавить свою новость