Президент Чехии Милош Земан обратился к гражданам республикиПрезидент Чехии Милош Земан обратился к гражданам республики
26 Декабря 2015
26 декабря президент Чехии Милош Земан выступил с традиционным рождественским обращением к гражданам страны.

Предлагаем вам краткие тезисы его выступления, ниже мы публикуем полное обращение на чешском языке.

О чем говорил Милош Земан?

За год в стране произошло много событий, как радостных, так и менее радостных. Но радостных все же больше.

По темпам роста экономики Чехия занимает второе место в ЕС после Мальты.

Средняя зарплата в стране за год выросла на 1 тысячу крон.

В 2016 году рост пенсий составит всего лишь «жалких» 40 крон в месяц, а в 2017 – минимально 300 крон в месяц.

Чехия - на втором месте в ЕС по самому низкому уровню безработицы. Самая низкая безработица – в Германии.

Глава государства поддерживает рост минимальной зарплаты, но не поддерживает повышение социальных пособий, так многие люди просто не хотят работать.

Милош Земан считает своей задачей приблизить Чехию к скандинавской модели социального государства. Она основана на двух принципах. Богатые платят выше налоги, чем бедные. А деньги, полученные в бюджет за счет налогов, не воруются чиновниками, а вкладываются в здравоохранение, образование, науку. Скандинавские страны – одни из самых конкурентноспособных в мире по своей экономике, там низкий уровень криминала и высокая продолжительность жизни.

Президент страны будет поддерживаться все законы, которые помогут бороться с налоговыми преступлениями. Также Милош Земан поддерживает закон, в соответствии с которым чиновники должны будут объяснять источники доходов и имущества. Глава государства сослался на пример США, где налоговые преступления – вторые по серьезности после убийств.

Милош Земан – сторонник «экономической дипломатии» и рад улучшению отношений Чехии с Китаем. Именно китайская экономика становится крупнейшей на земле. Также Милош Земан доволен тем, что увеличиваются корейские инвестиции в Чехии и улучшаются отношения со странами Средней Азии. Оттуда Чешская Республика получает часть нефти.

Милош Земан уверен, что поток мигрантов в Европу – организованное вторжение, а не хаотичное передвижение беженцев. Большинство беженцев – молодые здоровые мужчины без семей. Почему они не возьмут в руки оружие и не воюют за свободу своих стран против Исламского государства? Такой вопрос задает Милош Земан. Глава государства вспомнил чехов, которые во времена немецкого протектората уезжали в Великобританию, чтобы в составе английской армии воевать за свободу Чехии. Они уезжали ради борьбы за свободу родины, а не чтобы получать социальные пособия. То, что сейчас из многих стран уезжают мигранты, ведет, по мнению главы государства, к еще большей отсталости этих государств.

«Эта страна - наша. Эта страна не для всех и не может быть для всех», - так завершил свое обращение президент Чехии и поздравил граждан с наступающим Новым годом.

Оригинал на чешском языке

Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana:

Vážení a milí spoluobčané, setkáváme se opět po roce, abychom společně přemýšleli o událostech, které se v tomto roce uskutečnily. Stejně jako v lidském životě i v životě naší republiky jsou to události radostné i méně radostné, ale jsem velmi rád, že těch radostnějších je podstatně víc.

Začnu tou první. S výjimkou Malty je Česká republika na prvním místě v Evropské unii z hlediska růstu své ekonomiky. Je to veliký úspěch a chtěl bych za něj poděkovat našim zaměstnancům, našim zaměstnavatelům a chtěl bych také ocenit českou vládu za její hospodářskou politiku. Jak řekl ministr financí, vláda "odšpuntovala ekonomiku", a já bych k tomu jenom dodal, že ji vymanila ze svěrací kazajky škrtících opatření minulých pravicových vlád.

Druhou dobrou zprávou je to, že podle našich statistiků průměrná mzda, měsíční mzda, vzrostla o tisíc korun. A je dobře, když je hospodářský růst doprovázen i růstem životní úrovně. Týká se to ostatně i našich starobních důchodců, kteří příští rok budou mít ubohou valorizaci 40 korun měsíčně, ale v roce 2017 by měli získat, bez započtení inflace, třetinu růstu průměrné mzdy, tedy minimálně 300 korun. Přál bych si jenom, aby tato částka byla pro všechny, protože jinak by se prohluboval rozdíl mezi starodůchodci a novodůchodci.

No a poslední dobrá zpráva se týká nezaměstnanosti. Jsme na druhém místě v Evropské unii hned za Německem pokud jde o nízkou míru nezaměstnanosti. A protože současně přibyla i volná pracovní místa, věřím, že ti, kdo opravdu chtějí pracovat, svoji práci najdou. To ovšem neplatí pro ty, kdo práci odmítají, aniž by k tomu měli vážné zdravotní důvody. Podporuji růst minimální mzdy, ale nepodporuji růst sociálních dávek, protože se domnívám, že právě nůžky rozevírající se mezi minimální mzdou a sociálními dávkami mají lidi nutit k užitečné a v budoucnosti i dobře placené práci. Kromě toho některé sociální dávky jsou naprosto nesmyslné. Například státní příspěvek na bydlení jenom vytvořil ubytovny a obchod s chudobou.

Celkově tedy můžeme říci, že skončila blbá nálada a že je důvod pro opatrný a kritický optimismus, pro pozitivní očekávání, které je důležitým psychologickým faktorem ekonomického růstu, a že je také důvod, abychom se na sebe také občas usmáli, jako já teď na vás, protože s úsměvem jde všechno líp.

Jsem někdy kritizován za to, že ve svých vánočních poselstvích nemluvím o vizi České republiky. Já jsem sice na toto téma napsal několik knih a pronesl řadu projevů, mimo jiné v Poslanecké sněmovně, ale velmi rád, ve vší stručnosti, svoji vizi České republiky ještě jednou představím. Je to vize založená na postupném přibližování našeho státu ke skandinávskému modelu sociálního státu, tedy modelu, který je založen na dvou pilířích. Na vysokých daních, což je velmi nepopulární, zejména na progresivním zdanění příjmů fyzických osob, kdy ti nejbohatší platí relativně nejvyšší daně. Nu a současně je založen na tom, že daňový výnos se nerozkrade, ale že je určen na investice do lidí, do veřejného sektoru. To znamená do zdravotnictví, do školství, ale také do vědy a výzkumu. Skandinávské země se umísťují na prvních příčkách žebříčku konkurenceschopnosti, což dokazuje nesprávnost pravicové neoliberální teorie, že čím nižší daně, tím vyšší ekonomický výkon. A kromě toho tyto země mají nejvyšší index kvality života včetně pravděpodobnosti dožití, nízké míry kriminality a tak dále.

Toto je tedy moje vize, ale plně uznávám, že aby se jí podařilo dosáhnout, je zapotřebí nejdříve zacpat díry státního rozpočtu, jimiž unikají obrovské miliardy formou daňových podvodů. Budu proto podporovat všechny zákony, které čelí daňovým podvodům, ať je to zákon o elektronické evidenci tržeb nebo zákon o prokázání původu příjmů a majetku. Ti, kdo namítají, že těmito zákony se zasahuje do osobní svobody lidí, zapomínají, že nikdo nemá právo krást, nikdo nemá právo podvádět a že daňový podvod je ve Spojených státech druhý nejtěžší trestný čin po vraždě.

Závěrem mi dovolte, abych se zmínil o zahraniční politice. Ekonomická diplomacie, kterou prosazuje současná vláda i já, zaznamenala v tomto roce významné úspěchy. Jsem rád, že se zlepšily ekonomické vztahy s Čínou, která se stává největší ekonomikou světa, že k nám přicházejí i investice z Korejské republiky a z řady dalších zemí, že se podařilo zlepšit i vztahy se středoasijskými státy, od nichž dostáváme podstatnou část ropy, a tak dále.

A tak v zahraniční politice je jenom jediná a temná skvrna a tou je migrační vlna. Politici, kteří zavírají oči před tím, že se k nám tato migrační vlna ještě nepřelila, že se proto není čeho obávat, mi trochu připomínají jednoho bývalého pražského primátora. Tento primátor v době povodní stál na mostě a říkal: "Situace je nad míru výtečná", a dvě hodiny poté voda zalila pražské metro. Někdy si připadám jako Kassandra, která varuje před vtažením trojského koně do města, a jsem hluboce přesvědčen o tom, že to, čemu čelíme, je organizovaná invaze a nikoliv spontánní pohyb uprchlíků. Ti, kdo se zastávají migrantů, mluví o soucitu a solidaritě. Soucit je možný u starých, nemocných a především u dětí, ale velká většina nelegálních migrantů jsou mladí zdraví muži bez rodin. A já se ptám, proč tito muži nevezmou do ruky zbraň a nebojují za svobodu své země proti Islámskému státu. Jejich útěk objektivně posiluje Islámský stát. A já si nedovedu představit, že v době, kdy z protektorátu prchali naši mladí muži, prchali proto, aby ve Velké Británii dostávali sociální dávky. Prchali proto, aby bojovali za svobodu své země. A totéž samozřejmě platí i pro ty, kdo odcházejí ze zemí, kde se nebojuje, protože jejich odchod odsuzuje tyto země k další zaostalosti.

Když se připravovala demonstrace zastánců migrace k 17. listopadu, tak jsem od jedné z našich zpravodajských služeb dostal informaci, že na transparentu této demonstrace má být nápis "Tahle země není naše - Refugees welcome". Potom někdo poradil těmto organizátorům, že ten nápis je mimořádně hloupý, tak ho nahradili o něco méně hloupým nápisem "Tahle země patří všem - Refugees welcome".

A závěrem svého vánočního poselství bych vám chtěl říci dvě závěrečné věty. Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny.

Milí přátelé, šťastný a veselý nový rok.


Короткая ссылка на новость: https://www.livenews.cz/~Nc7sU
 
МЫ В СОЦСЕТЯХ


 

Доступ запрещен


Мы в соцсетях